“Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (“Kanun”) 15.04.2022 tarih ve 31810 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İlgili Kanun’un 25. ve 26. maddeleri uyarınca, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılarak, Kanunda sayılan şirketler bakımından kurumlar vergisi oranı %25 olarak belirlenmiş ve 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için kurumlar vergisi %25 oranında alınacağı belirtilmiştir. İşbu yeni düzenleme, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.


5220 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca, Kural olarak, kurumlar vergisi, kurum kazancı üzerinden %20 oranında alınacağı belirlenmiştir. Ancak 5220 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 13. maddesi uyarınca kurumlar vergisi oranının geçici olarak 2021 yılı vergilendirme dönemi için %25 ve 2022 yılı vergilendirme dönemi için %23 olarak uygulanacağı düzenlenmişti.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. maddesi değiştirilerek; bankalar, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri, finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketlerinin kurum kazançlarına uygulanacak kurumlar vergisi oranı %25 olarak sabit hale getirilmiştir.


Aynı zamanda 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 13. maddesine eklenen fıkra ile yukarıda sayılan şirketlerin 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için kurumlar vergisinin %23 yerine %25 oranında alınacağı düzenlenmiştir. İşbu yeni düzenleme ise 01.07.2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 01.01.2022 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

Kanuna bu linkten ulaşabilirsiniz.