06.04.2024 tarih ve 32512 sayılı Resmi Gazete ile Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (“Karar”) yayımlanmıştır. Bu kapsamda, 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, bağımsız denetime tabi olma eşiklerinde değişikliğe gidilmiştir. 

Bilindiği üzere, mevzuatta özel olarak belirtilen şirketler dışında kalan şirketler tarafından, bağımsız denetime tabi olma ölçütlerinden en az ikisinin eşik değerleri art arda iki hesap döneminde sağlandığında işbu şirketler bağımsız denetime tabi olmaktadır. 

Karar uyarınca yapılan değişiklikler uyarınca bağımsız denetime tabi şirketler için:

- Değişiklik öncesi aktif toplamı 75 milyon TL olarak esas alınan değer, 150 milyon TL’ye yükseltilmiştir. 
 

- Değişiklik öncesi yıllık net satış hasılatı 150 milyon TL olarak esas alınan değer, 300 milyon TL’ye yükseltilmiştir.

- Çalışan sayısında herhangi bir değişiklik yapılmamış olup, 150 ve üstü çalışan sayısına sahip olma koşulu yürürlükte kalmıştır. 

Yeni eşik değerler, 01.01.2024 hesap dönemlerinde uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir. Buna göre, 2022 ve 2023 yıllarında değişiklik sonrası belirlenmiş ölçütlerden en az ikisini aşan şirketler, 2024 yılında bağımsız denetime tabi olacaklardır.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararına bu link üzerinden erişebilirsiniz.