02.02.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan değişiklik ile Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) önemli değişiklikler yapıldı. 

Şarap sektörünü de etkileyebilecek bu değişiklik ile birlikte, artık şaraplarda göreceğimiz en büyük şişe boyu Double Magnum olacak; Jeroboam, Imperial, Salmanazar, Balthazar, Nebuchadnezzar, Melchior gibi şarap şişelerini göremeyeceğiz. 

Ayrıca, son zamanlarda karton kutu gibi sürdürülebilir projeler altında yurtdışında piyasaya sürüldüğünü gördüğümüz alkollü içki (şarap, likör vb.) ambalajı türlerine Türkiye’de rastlayamayacağız. 

1. Ambalaj Sınırlaması
Değişiklik ile birlikte, 5 cl’den küçük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ile bira hariç, 300 cl’den büyük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ithal edilemez, üretilemez ve piyasaya arz edilemez. 

Ayrıca, bira haricindeki alkollü içkiler, sadece cam malzemeden yapılmış ambalaj ile piyasaya arz edilebilecektir.

2. Dağıtım Yetki Belgesi
Süresi içerisinde dağıtım yetki belgesini yenilemeyen firmaların belge geçerlilik tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde başvurması halinde, dağıtım yetki belgesi bedeli iki katı olarak tahsil edilerek belge yenilenir. Bu süre geçtikten sonraki başvurular yenileme kapsamında değerlendirilmeyecektir. 

3. Yaptırımlar
Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında 4733 sayılı Tütün, Tütün Malzemeleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve

4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu’nun ilgili maddelerinde hüküm altına alınan idari yaptırımlar uygulanacak ve adli yaptırımı gerektiren fiillerin işlenmesi halinde adli mercilere suç duyurusunda bulunulabilecektir.

4. Yürürlük Tarihleri
5 cl’den küçük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ile bira hariç 300 cl’den büyük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler; 2 Şubat 2023 tarihini izleyen ikinci ayın sonundan itibaren üretilemez ve ithal edilemez. Bu ürünler, 2 Şubat 2023 tarihini izleyen üçüncü ayın sonundan itibaren Alkollü İçki Dağıtım Yetki Belgesini haiz firmalar, dördüncü ayın sonundan itibaren toptan satıcılar, perakende satıcılar veya açık alkollü içki satıcıları tarafından iç piyasaya arz edilemez.

Bira hariç olmak üzere, cam haricindeki ambalaja sahip alkollü içkiler; 2 Şubat 2023 tarihini izleyen ikinci ayın sonundan itibaren üretilemez ve ithal edilemez. Bu ürünler, 2 Şubat 2023 tarihini izleyen üçüncü ayın sonundan itibaren Alkollü İçki Dağıtım Yetki Belgesini haiz firmalar, dördüncü ayın sonundan itibaren toptan satıcılar, perakende satıcılar veya açık alkollü içki satıcıları tarafından iç piyasaya arz edilemez.

5. Sonuç
Tüm bu değişiklikler kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın alkollü içkiler üzerindeki regülasyonları artırmaya devam ettirdiğini görmekteyiz. Alkollü içkilerin ambalajlarına ilişkin yapılan değişiklikler, alkollü içki sektöründeki ticareti etkileyebilecek, yenilikçi ambalaj projelerinin önüne geçebilecek boyuttadır.

Değişiklikleri içeren ilgili Resmi Gazete’ye link üzerinden ulaşabilirsiniz.