TİTCK’nın 9 Mart 2022 tarihli duyurusuyla yayımlanan kılavuz; endüstriyel olarak üretilen teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan alerjen ürünlerin basitleştirilmiş ruhsatlandırılma koşullarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.