Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespitine ilişkin Tebliğ, 02.01.2022 tarih ve 31707 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Tebliğe göre, Merkez Bankası tarafından, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 14,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 15,75 olarak tespit edilmiştir.02.01.2022 tarihli ve 31707 sayılı

Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespitine ilişkin Tebliğin ikinci paragrafına ilişkin, 03.01.2022 tarihli ve 31708 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan düzeltme ile belirlenen oranların 31.12.2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği düzenlenmiştir.

İlgili Tebliğe ve Düzeltme kararına ulaşmak için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz:

Tebliğ; https://lnkd.in/dC8Efg5z
Düzeltme; https://lnkd.in/d2TJdhYu