NSN Avukatlık Bürosu olarak,

Güncel hukuki meseleler ve mevzuattaki değişiklikler hakkında iş dünyasını bilgilendirmeye ve sektörel gelişmelere dair görüşlerimizi iş insanları ile paylaşmaya önem veriyor ve bu amaçla deneyimli kadromuz tarafından hazırlanan içerikleri the Bulletin’de yayınlıyoruz.

The Bulletin Abonelik

Denetim
06.12.2022

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesinde Yeni Eşikler

30.11.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan “Bağı...

TahılKoridoru
03.11.2022

Tahıl Koridoru Anlaşmasının Önemi ve Boğazlardaki Etkisi

Son yıllarda küresel anlamda yaşanan krizler başta uluslararası politikalar olmak üzere pek çok alan...

Basın
20.10.2022

Basın Kanunundaki Değişiklik Kapsamında Türk Ceza Kanununa Eklenen Yeni "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Ale...

18 Ekim 2022 Salı tarihli ve 31987 sayılı Resmî Gazete ile 13.10.2022 kabul tarihli ve 7418 sayılı “...

Tütetici
04.10.2022

Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler Yapıldı

Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  23.09.2022 tari...

Konut
04.10.2022

Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler Yapıldı

Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.09.2022 tarih...

Mevzuat
01.10.2022

Tüketicinin Korunması Mevzuatında Yapılan Değişiklikler Yürürlüğe Girdi

01.04.2022 tarihli ve 31796 sayılı Resmi Gazete’de Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülk...

Spor
29.09.2022

Spor Kulüpleri Tarafından Tutulacak Defter ve Kayıtlar Hakkında Yönetmelik Hakkında Bilgi Notu

Spor Kulüpleri Tarafından Tutulacak Defter ve Kayıtlar Hakkında Yönetmelik (‘’Yönetmelik’’),  07.09....

İşyeri
13.09.2022

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

25.08.2022 tarihinde, 31934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İşyeri Açma ve Çalı...

AIS
12.09.2022

AIS Cihazının Gemilere Donatılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yürürlüğe Girdi

09 Eylül 2022 Cuma tarihli ve 31948 sayılı Resmî Gazete’de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından...

KişiselVeri
29.08.2022

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Yeni Karar Özetleri – Bölüm 5

Kurul’un kişisel verilerin veri sorumlusu araç kiralama programları yazılımcısı ve satıcısı firmalar...

MesafeliSatışSözleşmesi
25.08.2022

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Uyarınca “Aracı Hizmet Sağlayıcı” ve “Platform” Kavramları

23.08.2022 tarihli ve  31932 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Mesafeli Sözleşmel...

Veri
16.08.2022

Kişisel Verilerin İşlenmesi ile Basın Özgürlüğü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na (“Kurul”) veri sahipleri tarafından intikal eden muhtelif başv...

KişiselVeri
01.08.2022

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Yeni Karar Özetleri – Bölüm 4

Kurul’un kişisel verilerin iş akdinin sona erdiği veri sorumlusu şirket tarafından hukuka aykırı ola...

KişiselVeri
28.07.2022

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Yeni Karar Özetleri – Bölüm 3

Kurul’un yurtdışında mukim veri sorumlusunun Türkiye’deki irtibat bürosu tarafından işe alım sürecin...

KişiselVeri
26.07.2022

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Yeni Karar Özetleri - Bölüm 2

Kurul’un sağlık sektöründe faaliyet gösteren veri sorumlusu tarafından açık rıza alınmaksızın ticari...

KişiselVeri
25.07.2022

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Yeni Karar Özetleri - Bölüm 1

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”), çeşitli konularda hukuka aykırı kişisel veri işlendiği idd...

Sadakat
21.07.2022

Sadakat Programlarında Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Rehber Taslağı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından 16.06.2022 tarihinde Sadakat Programlarının Ki...

Eticaret
08.07.2022

E-ticaret Kanununda Önemli Değişiklikler Yapıldı

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un mevcut halinin; teknolojik gelişmele...

Kişiselveri
23.06.2022

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Çerezler Aracılığıyla İşlenen Kişisel Veriler Hakkında Kararı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında çerezler aracılığıyla işlenen ki...

Denizcilik
21.06.2022

Çevre Kanununda Gerçekleşen Değişiklikler Kapsamında Denizcilik İçin Yükümlülükler ve Yaptırımlar

15 Haziran 2022 Çarşamba günü 31867 sayılı Resmi gazete ile 7410 Sayılı “Çevre Kanunu İle Bazı Kanun...

Çerez
20.06.2022

Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber

Bilindiği üzere, 11.01.2022 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurum’u (“Kurum”) tarafından “Çerez Uy...

Adil
17.05.2022

Adil Yargılanma Hakkı Işığında Belirsiz Alacak Davasına Konu İşçilik Alacakları

Anayasa Mahkemesi, 20.04.2022 tarih ve 31815 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 22.02.2022 karar tari...

vatandaslık
16.05.2022

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

13.05.2022 tarihinde, 31834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türk Vatandaşlığı K...

sosyal
10.05.2022

Sosyal Medya Etkileyicileri Hakkında Reklam Kurulu Kararları

Son yıllarda, sosyal medya kullanımının hızla yaygınlaşması ile reklam faaliyetleri “Instagram”, “Fa...

Parmak
06.05.2022

Parmak İzi Kayıt Sistemi ile Mesai Takibi Yapılmasında Anayasa Mahkemesinin İhlal Kararı

Anayasa Mahkemesi, 19.04.2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 10.03.2022 karar ta...

İlk
26.04.2022

İlk Dijital Katılım Bankası Kuruluş İzni Verildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (“BDDK”) 22.04.2022 tarih ve 31817 sayılı Resmi Gazete’...

İşe
21.04.2022

İşe Alım Sırasında Uygulanan Psikolojik Testler

İşe alım süreçlerinde, adayların işin niteliği gereği yetenek, beceri ve birtakım davranışlara sahip...

Son
20.04.2022

Son Değişiklikler Uyarınca Menkul Satış Sözleşmelerinde Ödeme Yükümlülüğü

19.04.2022 tarihinde, 31814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türk Parası Kıymeti...

Banka
19.04.2022

Banka ve FinTech Şirketlerinin Kurumlar Vergisi %25 Olarak Belirlendi

“Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılm...

Yeni
18.04.2022

Yeni Dönem // Dijital Piyasalar Yasası: Teknoloji devleri için ne olacak?

15.12.2020 Tarihinde Avrupa Parlamentosu’na sunulan Dijital Piyasalar Yasası (DMA) Avrupa Konseyi ve...

Anayasa
12.04.2022

Anayasa Mahkemesinin Fazla Çalışma ve Mülkiyet Hakkına İlişkin Kararı

Anayasa Mahkemesi, 05.04.2022 tarihli ve 31800 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 22.02.2022 karar ta...

Kişisel
20.01.2022

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 23.12.2021 tarih ve 2021/1304 sayılı İlke Kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 23.12.2021 tarih ve 2021/1304 sayılı İlke Kararı ile bir süredir ...

YÜRÜRLÜKTEKİ
19.01.2022

Yürürlükteki Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği Doğrultusunda Başvuru Formu ve Ctd Kıla...

TİTCK’nın 18 Ocak 2022 tarihli duyurusuyla, CTD Kılavuzu ve Başvuru Formunun, 11 Aralık 2021 tarihin...

TİTCK’NIN
04.01.2022

TİTCK’NIN 3 OCAK 2022 TARİHLİ DUYURUSUYLA, İTS BİLDİRİMLERİNDE SÜRE AŞIMI NEDENİYLE YAPILACAK MÜCBİR...

Söz konusu duyuruda, 2019/3 sayılı Genelge kapsamında İlaç Takip Sistemi’ne yapılan üretim ve ithala...

TİTCK’NIN
04.01.2022

TİTCK’NIN 31 ARALIK 2021 TARİHLİ DUYURUSUYLA, GÜNCEL "NUMUNE ALMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA KILAVUZ"...

 Kılavuzda, ürün kalite sorunlarını içeren şikayetler, geri çekme ve piyasa kontrol faaliyetleri kap...